Imię
Nazwisko
Email
Telefon
Ilość gości
Standard pokoi
Data przyjazdu
Godzina przyjazdu :
Ilość Nocy*
Uwagi
prosimy wypenić wszystkie pola
*w miesiącach lipiec, sierpień minimalny pobyt to 7 nocy.

 

 

REZERWACJA NOCLEGÓW.
Wyślij wypełniony formularz. Wszystkie pola oznaczone * muszą być wypełnione szczególnie pola Telefon kontaktowy oraz adres: E-mail.


Pracownik Wakacyjnej Wioski skontaktuje się z Państwem w przeciągu 48 godzin telefonicznie bądź przez E-mail informując o dostępności miejsc noclegowych. Odpowie także na zadane przez Państwa pytania.

 

UWAGA !
Rezerwacja jest "Ważna" po wpłaceniu  bezzwrotnego zadatku w wysokości - 30 % wartosci usługi  na konto podane w zakładce :" KONTAKT"  w ciagu 7 dni od złożenia rezerwacji  i dopiero po ostatecznym jej potwierdzeniu przez pracownika Wakacyjnej Wioski .

 

 Przedpłata na rezerwację jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu w takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty.

 

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy  godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

Pobyt w Wakacyjnej wiosce rozpoczyna się w sobotę lub niedzielę.

 

ZWIERZĘTA

 

Mimo, że osobiście bardzo lubimy zwierzęta ze względu na częste alergie występujące u dzieci, nie przyjmujemy zwierząt.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę  Dariusz Rezler ul. Rolna 20, 78-111 Ustronie Morskie  NIP: 861 000 17 69 w celach marketingowych i informacyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 O Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Jeżeli w międzyczasie zrezygnują Państwo z noclegu prosimy o NIEZWŁOCZNE powiadomienie nas o tym fakcie.

 

 

Regulamin rezerwacji w obiekcie Wakacyjna Wioska

 

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzenia dokonania rezerwacji i reklamacji w obiekcie Wakacyjna Wioska, Rolna 20, 78-111 Ustronie Morskie, tel. +48 608 801 488, email:recepcja@wakacyjnawioska.pl  (dalej: "Obiekt").
  2. Ceny podane na stronie obiektu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  3. Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.
  4. Umowa rezerwacji zawierana jest z firmą: Dariusz Rezler ul. Rolna 20, 78-111 Ustronie Morskie  NIP: 861 000 17 69
 2. Reklamacje
  1. Jeśli Klient w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronie internetowej obiektu), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi (bezpośrednio w recepcji, mailowo pod adresem e-mail: recepcja@wakacyjnawioska.pl  lub telefonicznie pod         nr tel. +48 608 801 488)
  2. Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 14 dni.
  3. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany)
 3. Anulowanie rezerwacji
  1. Rezerwację można anulować telefonicznie lub mailowo.
  2. Rezerwacja może być bezkosztowo anulowana w terminie do 30 dni przed przyjazdem, W takim przypadku wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu obiekt obciąży gościa za 30.00% wartości rezerwacji.
  3. Możliwość anulacji jest determinowana przez warunki oferty, w której jest dokonywana rezerwacja.
  4. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 7 dni.
 4. Dane osobowe
  1. W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych operatora.
  2. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
  3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Ustalenia końcowe
  1. Umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenia rezerwacji.
  2. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych lub nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu.
  3. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
  4. Obiekt ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa.
  5. Dokonując rezerwację Klient akceptuje warunki regulaminu. 

 
 
   Realizacja: SIT 2007-2014 oferta galeria zdjęć cennik atrakcje lokalizacja kontakt